ETK kérelem

KÉRELEM

egyéni tanulási környezet létesítéséhez

 

Alulírott, …………………………………………………………… azzal a kéréssel fordulok Intézményvezető Asszonyhoz, hogy gyermekem …………………………...…………………………………………………………………….

(szül. hely, idő: ………………..……………………………………   ) ……..osztályos tanuló

…………(év) …..……………(hó) ……… (nap) -tól/től
……….. (év) ………………(hó) ……… (nap) -ig 

egyéni tanulási környezetben folytathassa tanulmányait.

Indoklás:

………………………….…..……………………………………………………………………

………………………….…..……………………………………………………………………

………………………….…..……………………………………………………………………

………………………….…..……………………………………………………………………

………………………….…..……………………………………………………………………

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent nevezett gyermek törvényes gondviselője vagyok. Az egyéni tanulási környezettel járó jogokat és kötelezettségeket megismertem, gyermekem továbbhaladását biztosító tanulási eredményekre történő felkészítéséről gondoskodom a mentorral egyeztetett, mellékletként csatolt hármas szerződés alapján.

Budapest, 202 . ………………

 

……..…………………………………                     ……………..……………………….

 anya (gondviselő) aláírása apa (gondviselő) aláírása