ETK megállapodás sablon

Egyéni Tanulási Környezet (ETK) Szerződés

 

Iskola: ___________________________________________________________________

 

Gyermek neve

 

Szülő1 

 

Szülő 2

 

Mentortanár

 
 

Az ETK igénylésének indoka: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Az ETK időtartama (-tól, -ig): 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ETK milyensége: 

 

□ éves □ meghatározott, egy évnél rövidebb □ kiszámíthatatlan

 

Megállapodások:

 

Feladatok:

 

Feladatok gyerekhez juttatásának módja

□ Google Classroom       □ e-mail        

□ egyéb: ____________________________________________

Feladatok elkészítésének határideje (gyerek)

□ hetente           □ kéthetente          □ trimeszterenként          

□ havonta          □ modulonként       

□ egyéb:_____________________________

Feladatok feltöltésének határideje (tanár)

□ hetente           □ kéthetente          □ trimeszterenként             □ modulonként       □ egyéb:_____________________________

Egyéb megállapodások


 
 
 

Visszajelzések:

 

Visszajelzések formátuma

□ rubrik a mybps-en és visszajelzés Google Classroom-on

□ rubrik a mybps-en és szöveges visszajelzés a mybps-en    

□ rubrik a mybps-en és  szöveges visszajelzés e-mail-ben    

□ egyéb:__________________________________________

Visszajelzés gyakorisága

□ hetente           □ kéthetente          □ trimeszterenként             □ modulonként                                                          

□ egyéb:_____________________________

Egyéb megállapodások


 
 
 

Megállapodás az iskola látogatásáról: 

 

Részvétel a mentor time-okon

□ személyes      □ online       

Mentortime gyakorisága

□ hetente           □ kéthetente              □ havonta           

□ egyéb:_____________________________

Személyesen látogatott modulok

  1. ________________________________________________

  2. ________________________________________________

  3. ________________________________________________

  4. ________________________________________________

  5. ________________________________________________

Személyes látogatás gyakorisága

□ hetente           □ kéthetente          □ trimeszterenként          

□ havonta          □ modulonként       

□ egyéb:_____________________________

Egyéb megállapodások


 
 
 

A fent leírtakat elfogadjuk. Ezek nem betartatása az ETK státusz elvesztésével, illetve a gyermek értékelésének elmaradásával járhat. 

 

A fentieket az alábbi dokumentum aláírásával elfogadom.

 

Gyermek 

 

Szülő1 

 

Szülő 2

 

Mentortanár

 
 

Dátum: